Irene de Bruin Coaching

- Introductie - - Coaching helpt je verder - - Een andere weg inslaan - - Irene de Bruin - - Voor wie? - - Wat kan je verwachten? - - Contact - - Referenties - - Privacyverklaring -

              Hoe hebben (voormalige) cliënten de coaching van Irene de Bruin ervaren?

Ik zat op een dood punt in mijn loopbaan, wat wel vaker schijnt voor te komen bij mensen op middelbare leeftijd. Irene hield me als het ware een spiegel voor waardoor ik beter inzicht kreeg in mijn eigen kunnen: mijn zwakke en sterke punten. En ik kreeg een beter inzicht hoe ik mezelf meer kon ontwikkelen en waar nieuwe kansen voor mij  lagen om verder te komen. Wat ik vooral waardeerde tijdens de sessies met Irene, was haar nuchtere, no-nonsense aanpak, want ik ben wars van zweverig gedoe.  

Peter den Otter, marketing manager

 

 

 


  

Meer weten? Bel 06 3812 9054   of mail: info@irenedebruincoaching.nl